Elusen seiclo yng Nghaerdydd yn wynebu toriad 'annheg'

Mae elusen sy'n rhoi cyfleoedd i blant a phobl anabl seiclo yng Nghaerdydd yn wynebu toriad yn faint o arian sy'n dod gan y cyngor sir.

Roedd y grant i Pedal Power yn £23,000 y llynedd, ond mae'r elusen yn wynebu toriadau posib o dros 40% eleni, ac mae'n bosib y byddan nhw'n colli'r arian yn llwyr y flwyddyn nesa.

Adroddiad Mari Grug.

Cyhoeddwyd