Rhoi tabledi gwrth-iselder rhy hawdd?

Mae arbenigwr iechyd meddwl wedi dweud wrth rhaglen BBC Radio Cymru Post Cyntaf fod doctoriaid yn gwneud cam a chleifion trwy fod yn rhy barod i roi tabledi gwrth-iselder.

Mae'r athro David Healy yn pryderu bod tabledi gwrth-iselder yn cael eu dosbarthu gan Feddygon Teulu'n rhy hawdd a bod angen mynnu mwy o wybodaeth ynglŷn â'r cyffuriau gan y diwydiant fferyllol.

Mae Gohebydd BBC Cymru, Aled Hughes wedi bod yn siarad gyda un menyw oedd eisiau aros yn ddienw am ei phrofiad hi pan aeth hi at ei meddyg teulu.