Bandiau ar benwythnos ola Eisteddfod yr Urdd

Eleni am y tro cyntaf bydd Eisteddfod yr Urdd yn cynnwys gŵyl gerddorol i bobl ifanc ar y dydd Gwener a Sadwrn olaf.

Bydd bandiau ac artistiaid ar y llwyfan perfformio gydol y dydd, gyda bar a chae wedi ei neilltuo i ieuenctid wersylla ar y Maes ar y nos Sadwrn.

Mi fuodd Gohebydd BBC Cymru Dafydd Evans yn holi barn pobl ifanc Ysgol Maes Garmon yn y Fflint, y sir lle mae'r eisteddfod yn cael ei chynnal eleni.