Cymdeithas yr Iaith yn galw am 'drawsnewid' addysg Gymraeg

Mae tua cant o bobl wedi ymgynnull mewn rali yng Nghaerdydd i bwyso ar y pleidiau gwleidyddol i 'drawsnewid' y ffordd mae'r Gymraeg yn cael ei dysgu.

Cymdeithas yr Iaith oedd wedi trefnu'r brotest ac maen nhw'n honni y byddai'n cymryd wyth can mlynedd i sicrhau fod pob plentyn yng Nghymru yn cael eu dysgu drwy gyfrwng Gymraeg, petai'r nifer yn cynyddu ar y raddfa bresennol.

Mi fuodd Gohebydd BBC Cymru, Geraint Thomas yn holi rhai oedd wedi dod i'r rali.

Cyhoeddwyd