Gweithwyr dur ar ei ffordd i brotest

Mae gweithwyr dur o Gymru ar eu ffordd i brotest yng Ngwlad Belg sydd yn digwydd ddydd Llun. Maen nhw'n galw ar yr Undeb Ewropeaidd i achub y diwydiant.

Mae disgwyl i ryw 150 o weithwyr o Brydain fynd i'r brotest ac mi fydd 5,000 o weithwyr dur eraill o Ewrop yno hefyd.

Fis diwethaf mi gyhoeddodd Tata Steel y byddai 750 o weithwyr yn colli eu gwaith ym Mhort Talbot.

Mae Gohebydd BBC Cymru, Geraint Thomas wedi bod yn siarad gyda Huw Samuel sydd wedi bod yn gweithio yn y ffatri ers 30 mlynedd.