Eisteddfod Sir Fynwy'n cael trafferth codi arian

Gyda llai 'na chwe mis nes Eisteddfod Genedlaethol Sir Fynwy a'r Cyffiniau, ychydig dros £100,000 o'r targed o £300,000 sydd wedi'i godi hyd yma.

Er bod y pwyllgor apêl lleol wedi ei chael hi'n anodd cyrraedd eu targed ariannol hyd yma, mae Cyngor Sir Fynwy yn barod i ysgwyddo'r baich.

Mae cyfarwyddwr addysg yno wedi deud bod mwy o werth i'r Eisteddfod na gwerth ariannol. Gwenllian Glyn aeth i gasglu'r ymateb yn Sir Fynwy.