Economi: Y ddadl dros aros neu adael yr UE

Yng Nghymru, fe fydd dadleuon economaidd o ran aros neu adael yr Undeb Ewropeaidd yn chwarae rhan amlwg iawn yn yr ymgyrchu dros y misoedd nesaf.

I ba raddau ydan ni'n elwa'n ariannol o fod yn rhan o'r Undeb Ewropeaidd?

Beth fyddai effaith gadael ar yr economi, byd busnes ac ar fewnfudo?

Gohebydd gwleidyddol BBC Cymru, Aled ap Dafydd, sydd wedi bod yn edrych ar y ffigyrau.

Cyhoeddwyd