Oriel newydd ym Mangor

Saith mlynedd a dros £2m yn ddiweddarach mae oriel newydd wedi agor ym Mangor.

Yn ogystal ac arddangos rhai o drysorau Gwynedd, nod STORIEL - yn hen adeilad Palas yr Esgob - yw denu mwy o ymwelwyr i'r ddinas. Sion Tecwyn sydd â'r hanes.

Cyhoeddwyd