Sefyllfa'r diwydiant moduro yng Nghymru

Gyda chyhoeddiad Aston Martin y bydd yn adeiladu ei gar newydd ym Mro Morgannwg gan greu 750 o swyddi, Gohebydd BBC Cymru, Steffan Messenger sydd wedi bod yn edrych ar sefyllfa'r diwydiant moduro yng Nghymru.