Croesawu dwy fenter hydro bychan ond dim digon ar waith

Tra'n croesawu dwy fenter hydro bychan yn Eryri, mae Ynni Cymunedol Cymru wedi cyfaddef nad oes cynifer ag yr oedden nhw wedi'i obeithio o brosiectau tebyg ar waith.

Bydd cynlluniau Ynni Ogwen ac Ynni Padarn Peris yn ychwanegu at y 15 sy'n bodoli yng Nghymru'n barod.

Maen nhw'n brosiectau lle bo cymunedau'n mynd ati i gynhyrchu ynni adnewyddol at eu dibenion eu hunain. Dafydd Gwynn sydd â'r stori.