Galw am help i gael llyfr y Llewod

Ar Ddiwrnod y Llyfr mae yna apêl arbennig gan un o ddisyblion Ysgol Gymraeg Aberystwyth.

Mae Lleucu, sy'n saith oed, wedi darllen pob un o gyfres y Llewod heblaw am un o'r nofelau. Er gwaetha chwilio dyw hi ddim wedi llwyddo i gael hyd i'r 'Llewod a'r Diemwntau'.

"Wnaeth Mam a fi mynd ar y we a gwnes i edrych yn yr ysgol a gartref a wnaeth Mam holi'r Lolfa hefyd, ond sai'n credu fod y Lolfa yn gallu ffeindio fe," meddai Lleucu.

Tybed a oes copi ar gael yn rhywle er mwyn caniatáu i Lleucu ddarllen pob un o lyfrau'r Llewod? Her i ddarllenwyr Cymru Fyw!

Cyhoeddwyd