'Angen adolygiad o ofal tu allan i oriau arferol'

Mae angen adolygiad systemig o ofal iechyd mewn ysbytai y tu allan i oriau arferol, yn ôl yr Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus.

Dywedodd Nick Bennett bod esiamplau o "safonau annigonol o ofal" dros y blynyddoedd diwethaf, gan gynnwys ar benwythnosau.

Yn ôl y Gweinidog Iechyd, dim ond un achos sydd wedi digwydd tra ei fod yn ei swydd, ac fe wnaeth ddelio gyda'r achos yn llawn.

Cyhoeddwyd