Sesiwn Holi'r Prif Weinidog

Unwaith eto, iechyd sy'n hawlio sylw gwleidyddion Cymru yn Sesiwn Holi'r Prif Weinidog.

Golygydd Materion Cymreig BBC Cymru, Vaughan Roderick, fu'n cadw golwg.

Cyhoeddwyd