Arddangos drôn ar llain lanio Llanbedr yng Ngwynedd

Awyrennau'r awyrlu oedd yn Llanbedr yng Ngwynedd ar un cyfnod. Ond erbyn hyn teclynnau bychan dibeilot sy'n lansio o'r llain lanio.

Yr wythnos yma mae cwmni QinetiQ, sy'n berchen y teclynnau, wedi bod yn eu harddangos.

Mae un teclyn yn mapio tirwedd, sy'n gallu helpu wrth gynllunio mesurau atal llifogydd. Mae'r cwmni hefyd yn datblygu drôn i blismona llongau sy'n pysgota oddi ar arfordir Cymru.

Ond mae rhai yn pryderu y gallen nhw gael eu defnyddio ar gyfer dibenion militaraidd.

Canolbwyntio ar ddatblygu drônau at ddefnydd cyhoeddus mae'r cwmni yn Llanbedr ar hyn o bryd, ond maen nhw'n cydnabod y gallai arbrofi milwrol ddigwydd ar y safle yn y dyfodol.

Mae'n gohebydd ni Steffan Messenger wedi bod draw i Lanbedr.

Cyhoeddwyd