Adroddiad ysgol: Effaith cyhoeddiad cwmni Tata

Fis diwethaf fe gyhoeddodd cwmni Tata Steel y bydd 750 o weithwyr yn colli'u gwaith yn eu ffatri ym Mhort Talbot.

Bu gohebwyr ifanc o Ysgol Llangynwyd ym Maesteg yn sir Pen-y-bont yn siarad â rhai o bobl yr ardal ynghylch effaith y cyhoeddiad ar y dref.

Mae rhagor o straeon gan bobl ifanc ar draws y Deyrnas Unedig ar wefan School Report y BBC: bbc.co.uk/schoolreport

Cyhoeddwyd