Ymateb Fiona Parry i'r dyfarniad

Ymateb Fiona Parry i'r ffaith fod Sylvan Maurice Parry wedi ei gael yn euog gan reithgor yn Llys y Goron Yr Wyddgrug o geisio ei llofruddio.

Cyhoeddwyd