Canser: Elusen yn mynegi pryder am oedi

Mae elusen canser amlwg wedi disgrifio'r oedi y gallai miloedd o gleifion sy'n cael eu hamau o fod â chanser y fron ei wynebu fel sefyllfa "echrydus".

Er mai deg diwrnod yw'r targed ar gyfer apwyntiad ysbyty cychwynol, mae ffigyrau newydd yn dangos bod dros 11,000 o gleifion wedi gorfod aros yn hirach na hynny ers 2013.

Adroddiad Steffan Messenger.

Cyhoeddwyd