Fideo yn dilyn camau codi Y Neuadd Fawr

Mae yna gartref newydd i'r celfyddydau ym Mhrifysgol Abertawe ar ôl cwblhau'r gwaith o godi'r Neuadd Fawr ar gost o £32 miliwn.