Ewrop a'r economi: Beth yw'r sefyllfa yng Nghymru?

I ba raddau ydan ni yng Nghymru'n elwa'n ariannol o fod yn rhan o'r Undeb Ewropeaidd? Beth fyddai effaith gadael ar yr economi, byd busnes a mewnfudo?

Gohebydd Gwleidyddol BBC Cymru, Aled ap Dafydd, sydd wedi bod yn edrych ar y ffigyrau.

Cyhoeddwyd