Refferendwm Ewrop: Hollti barn

Mae Prif Weinidog y DU, David Cameron, wedi dweud yn glir ei fod yn credu mai aros yn rhan o'r Undeb Ewropeaidd fyddai orau i Brydain.

Ond mae sawl aelod o'i gabinet ei hun yn anghytuno ac am adael yr Undeb.

Dyma adroddiad Arwyn Jones.

Cyhoeddwyd