'Awyrgylch o heddwch' uned iechyd meddwl

Nod uned iechyd meddwl newydd fydd yn agor yn Ysbyty Llandochau ddydd Iau yw cynnig gynnig awyrgylch "heddychlon, cynnes a chroesawgar" i gleifion.

Mae canolfan Hafan y Coed yn rhan ganolog o'r gwaith o foderneiddio'r ysbyty, sydd wedi costio £88m.

Y gohebydd iechyd Owain Clarke gafodd gipolwg ar gyfleusterau'r uned yng nghwmni Lesley Jones, Pennaeth y Gweithlu ar y Bwrdd Clinigol.