Ymateb Plaid Cymru

Mae Prif Weinidog Cymru wedi cyhuddo Plaid Cymru o weithredu mewn modd "plentynnaidd" ar ôl i'r Cynulliad Cenedlaethol fethu a chymeradwyo deddf newydd yn ymwneud â iechyd y cyhoedd.

Ar y funud olaf penderfynodd grŵp Plaid Cymru bleidleisio'n unfrydol yn erbyn y Bil Iechyd y Cyhoedd Cymru ar ôl yr hyn maen nhw'n alw yn sylwadau "sarhaus" gan un o weinidogion y Llywodraeth.

Dywedodd Carwyn Jones wrth BBC Cymru fod angen i Blaid Cymru "dyfu lan"

Ond yn ôl Plaid Cymru roedden nhw wedi cynnig ffordd ymlaen ar gyfer deddf newydd ond fod hwnnw wedi ei wrthod gan Lafur.

Fe wnaeth Rhun ap Iorwerth, AC Ynys Môn, gyhuddo Leighton Andrews, Gweinidog Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru, o ddefnyddio iaith sarhaus ac o fradychu aelodau Llafur.