Beibl yn dychwelyd i'r Bala

Mae Beibl Mari Jones yn dychwelyd i ardal Penllyn 200 mlynedd ar ôl iddi wneud ei thaith droednoeth 24 milltir o Lanfihangel y Pennant yn ne Meirionnydd i'r Bala.

Fel arfer mae'r Beibl yn cael ei gadw yng Nghaergrawnt gan Gymdeithas y Beibl.

Mary Thomas ydi Ysgrifennydd cangen Penllyn o Gymdeithas y Beibl.