Gwasanaeth bws gwahanol Dyffryn Teifi

Mae gwasanaeth bws cymunedol yn y de orllewin yn denu llawer o gwsmeriaid, yn ôl busnesau.

Bwcabus yw enw'r fenter, ac mae'n gwasanaethu trefi a phentrefi Dyffryn Teifi.

Mae'n galluogi pobl mewn cymunedau ble does 'na ddim gwasanaeth bws cyson i fwcio bws o flaen llaw rhwng 7am a 7pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Ac yn ôl busnesau, mae'r fenter yn rhoi hwb iddyn nhw drwy ddod â phobl i'r trefi.

Craig Duggan fuodd yn siarad â defnyddwyr y gwasanaeth a busnesau'r ardal.

Cyhoeddwyd