Ffermwyr Cymru'n gorymdeithio trwy ganol Llundain

Fe deithiodd cannoedd o ffermwyr o Gymru i Lundain ddydd Mercher i ymuno â gorymdaith fawr trwy ganol y ddinas.

Mae nifer o ffermwyr llaeth wedi dweud wrth BBC Cymru bod y sefyllfa erbyn hyn yn waeth nac erioed, gyda rhai yn derbyn llai nag 20c y litr am eu cynnyrch.

Gohebydd BBC Cymru, Aled Scourfield fu'n teithio i Lundain gyda chriw o ffermwyr o Gaerfyrddin.

Cyhoeddwyd