Cairns: Dur yn 'hollbwysig' i Bort Talbot

Wrth i fwrdd cwmni Tata drafod dyfodol y gwaith dur ym Mhort Talbot, mae Ysgrifennydd Cymru wedi dweud fod y safle'n "hollbwysig" i'r ardal.

Dywedodd Alun Cairns ei fod yn "deall pwysigrwydd" y gwaith dur, a bod Llywodraeth y DU yn cydweithio gyda'r cwmni i "drawsnewid" y safle ar gyfer y tymor hir.

Mae Tata yn cyflogi tua 5,500 o bobl yng Nghymru ond mae'r nifer sy'n gweithio iddyn nhw yn y DU wedi haneru dros y flwyddyn ddiwetha'.

Cyhoeddwyd