Atyniad newydd hen chwarel Llechwedd

Mae atyniad newydd wedi agor yn swyddogol yn hen chwareli Llechwedd ym Mlaenau Ffestiniog.

Mae'r atyniad yn cynnwys rheilffordd sy'n mynd 500 troedfedd dan y ddaear.

Ac wrth i fusnesau twristiaeth awyr agored - a thanddaearol - edrych ymlaen at dymor yr haf, mae'n ymddangos fod y diwydiant yn ffynnu yn y gogledd.

Dafydd Gwynn fu'n dilyn llwybr y chwarelwyr ar ein rhan ni.

Cyhoeddwyd