BBC Cymru Fyw

Atyniad newydd hen chwarel Llechwedd

Mae atyniad newydd wedi agor yn swyddogol yn hen chwareli Llechwedd ym Mlaenau Ffestiniog.

Mae'r atyniad yn cynnwys rheilffordd sy'n mynd 500 troedfedd dan y ddaear.

Ac wrth i fusnesau twristiaeth awyr agored - a thanddaearol - edrych ymlaen at dymor yr haf, mae'n ymddangos fod y diwydiant yn ffynnu yn y gogledd.

Dafydd Gwynn fu'n dilyn llwybr y chwarelwyr ar ein rhan ni.