Cychwyn ymgyrch yr etholiad Cynulliad

Mae Etholiad y Cynulliad ar y gorwel.

Ac mae'r ymgyrchu wedi dechrau.

Ein gohebydd gwleidyddol ni, Aled ap Dafydd sydd wedi bod yn edrych ar ffawd y pleidiau gwleidyddol.

Cyhoeddwyd