Tata: Beth yw'r effaith wleidyddol?

Beth mae'r newyddion am gwmni dur Tata yn ei olygu i ymgyrchoedd y pleidiau gwleidyddol cyn Etholiad y Cynulliad?

Golygydd Materion Cymreig y BBC, Vaughan Roderick, sy'n dadansoddi.