Maniffesto Mewn Munud: Plaid Cymru

Wedi i Blaid Cymru gyhoeddi ei maniffesto ar gyfer etholiad y Cynulliad, ein gohebydd gwleidyddol Aled ap Dafydd sy'n pwyso a mesur y cynnwys a'r addewidion.

Cyhoeddwyd