Etholiad y Cynulliad: Beth yw Fformiwla Barnett?

Beth yw Fformiwla Barnett, a beth yw ei effaith ar Gymru?

Steffan Powell o BBC Newsbeat sy'n esbonio.

Cyhoeddwyd