Pryder am godi tâl mewn meysydd parcio yn Nhalacharn

Mae busnesau yn Nhalacharn yn poeni y gallai cynllun posib i godi tâl mewn meysydd parcio yn y dre' gael effaith negyddol.

Cymaint yw'r pryderon yno, mae Cyngor Sir Gaerfyrddin wedi cytuno i gynnal ail ymgynghoriad ar y mater. Dafydd Morgan aeth yno i glywed y farn.

Cyhoeddwyd