Pryder am ddyfodol y Park Run?

Mae'n ddigwyddiad poblogaidd ar hyd a lled Prydain bob penwythnos, ond mae pryder y gallai penderfyniad cyngor ger Bryste ddifetha'r hwyl.

Mae cyngor plwyf Stoke Gifford am godi tal ar bobl am redeg y Park Run.

Mae'r ymateb wedi bod yn chwyrn - a thra bod BBC Cymru wedi clywed nad oes cynlluniau yng Nghymru i wneud yr un peth am y tro, mae rhedwyr yn poeni beth fydd yr effaith yn y dyfodol. Owain Llyr fu'n clywed mwy.