Geraint Vaughan Jones yn rhoi teyrnged i Gwyn Thomas

Y nofelydd a chyn-bennaeth yr adran Gymraeg yn Ysgol y Moelwyn, Geraint Vaughan Jones oedd un o ffrindiau bore oes Gwyn Thomas ym Mlaenau Ffestiniog.

Yn gynharach bu'n rhoi teyrnged i'w gyfaill ar raglen Taro'r Post Radio Cymru ac yn crynhoi teimladau pobl y dref ble cafodd Gwyn Thomas ei fagu.