Eisteddfod heb Faes: Trafod y sefyllfa ariannol

Mae Cyngor yr Eisteddfod Genedlaethol wedi cefnogi cynlluniau i gynnal yr ŵyl heb y Maes traddodiadol ym Mae Caerdydd yn 2018.

Yn dilyn y newyddion, aeth BBC Cymru am sgwrs gyda phrif weithredwr y Brifwyl, Elfed Roberts i weld sut y bydd yn cael ei ariannu heb godi tâl am fynediad.