Carwyn Edwards: 'Bron â marw ddwywaith'

Mae Carwyn Edwards, yn wreiddiol o Fodedern, Sir Fôn, wedi bod yn siarad am y tro cynta' am ei brofiadau wedi iddo gael ei daro'n wael yn Arizona fis Ionawr.

Dywedodd wrth raglen y Post Cyntaf BBC Radio Cymru ei fod yn teimlo'n "ffodus i fod yn fyw" ar ôl cael sawl llawdriniaeth a cholli rhannau o'i ddwy goes.

Mae ei frodyr a'i dad wedi teithio allan i America i fod hefo Carwyn ac wedi lansio ymgyrch ar-lein i godi arian i helpu i dalu am ei driniaeth a'i ofal yno.

Roedd Carwyn wedi cael haint prin i'r gwaed ond mae'n dechrau gwella erbyn hyn ac yn gobeithio dychwelyd i Gymru i weld gweddill ei deulu ar ôl gadael yr ysbyty.

Cyhoeddwyd