Ynys Môn: Gobeithion pobl leol

Gyda'r etholiad yn prysur agosáu mae Newyddion 9 wedi bod yn holi dau o drigolion Ynys Môn ynglŷn â'r sefyllfa waith yno.

Canllaw i addewidion y prif bleidiau ar Economi

Mae'r ynys wedi dioddef sawl ergyd wrth i rai cyflogwyr mawr benderfynu gadael.

Felly beth yw eu gobeithion ar gyfer y dyfodol?

Cyhoeddwyd