Chernobyl: Gweddillion pentref Parashev

Telor Iwan sy'n ein tywys ar hyd un o brif strydoedd pentref Parashev, 10 milltir i'r dwyrain o Chernobyl.

Parashev oedd pentref mwya'r cyffiniau yn 1986 - yn gartref i 1,500 o bobl - ond dim ond pump sy'n byw yno heddiw.