Cyngerdd i gofio'r Dr Meredydd Evans

Mewn cyngerdd arbennig ym Mhontrhydfendigaid mae cannoedd o bobl wedi bod yn dathlu bywyd a gwaith Dr Meredydd Evans fu farw'r llynedd yn 95 oed.

Roedd Dr Meredydd Evans yn ffigwr amlwg ym mywyd cyhoeddus Cymru, fel perfformiwr, arbenigwr ar ganu gwerin ac ymgyrchydd iaith.

Yno'n perfformio roedd rhai o artistiaid gwerin fwyaf blaenllaw Cymru.

Galwodd y trefnydd, Dafydd Iwan am wŷl flynyddol o'r fath er cof am Merêd.

Adroddiad Aled Scourfield.

Cyhoeddwyd