Etholiad 2016: Y sefyllfa yn yr Alban

Nid pobl Cymru yn unig fydd yn pleidleisio ar 5 Mai. Bydd etholiadau yn Llundain, Gogledd Iwerddon ac Yr Alban, lle mae darogan y bydd yr SNP yn ennill mwyafrif o'r seddi yn Holyrood.

Ein gohebydd gwleidyddol Cemlyn Davies sy'n pwyso a mesur y sefyllfa yn yr Alban ar drothwy'r etholiad.

Cyhoeddwyd