Yr RNLI yn achub paragleidiwr o'r môr ger Aberystwyth

Cafodd baragleidiwr ei achub o'r môr oddi ar arfordir Aberystwyth ddydd Sul wedi iddo daro clogwyn a disgyn i'r dŵr.

Cafodd gwylwyr y glannau eu gwneud yn ymwybodol o'r digwyddiad am 16:15 wedi i'r paragleidiwr daro clogwyn rhwng Clarach a Chraig-lais.

Cyhoeddwyd