Llion Williams yn trafod dementia

Mae drama 'Perthyn/Belonging' ar daith ar hyn o bryd, sy'n ceisio codi ymwybyddiaeth am effaith dementia.

Un o'r themâu yw trafferthion cyfathrebu i gleifion sy'n siarad Cymraeg, fel yr eglura'r actor Llion Williams, sy'n chwarae rhan Morris.