Disgyblion Merthyr Tudful yn dawnsio i ddysgu Cymraeg

Mae 500 o blant o chwe ysgol gynradd ym Merthyr Tudful wedi bod yn dysgu Cymraeg a dawns gyda'i gilydd i geisio datblygu gwell ddealltwriaeth o'r iaith.

Mae'n rhan o ymchwil gan Brifysgol Caerdydd i weld sut y gall ddisgyblion ddysgu Cymraeg mewn ffyrdd gwahanol i ddysgu traddodiadol.

Cafodd ddawns derfynol Dawnsio'r Lingo ei berfformio yn sgwâr Penderyn ym Merthyr brynhawn Gwener, a Mari Grug fu yno ar ran BBC Cymru.

Cyhoeddwyd