Cynllun newydd i fynd i'r afael ag 'argyfwng tai' Môn

Mae arweinwyr Cyngor Môn yn ceisio mynd i'r afael â'r hyn y maen nhw'n ei alw yn "argyfwng tai" ar yr ynys drwy adael i bobl o bob oed rentu fflatiau sydd ar hyn o bryd ar gael i bensiynwyr yn unig.

Ond gyda thenantiaid ystâd Llawr y Dref yn protestio, mae rhai o swyddogion y cyngor yn herio'r syniad er mwyn caniatáu ymgynghoriad llawn cyn newid y rheolau - sy'n bodoli ers degawdau.

Rhys Williams aeth i Langefni ar ran BBC Cymru.