Cytundeb Coleman: Ymateb Cymdeithas Bêl-droed Cymru

Mae Cymdeithas Bêl-droed Cymru wedi cadarnhau fod rheolwr Cymru Chris Coleman wedi arwyddo cytundeb am ddwy flynedd arall, nes Cwpan y Byd 2018.

Mae Coleman wedi arwain Cymru i rowndiau terfynol un o brif gystadlaethau pêl-droed y byd am y tro cyntaf ers 1958.

Ian Gwyn Hughes o Gymdeithas Bêl-droed Cymru sy'n trafod pwysigrwydd y cytundeb newydd i'r rheolwr, y chwaraewyr a'r cefnogwyr.