Niwtraleiddio afon: Ehangu'r prosiect?

Fe ddylai cynllun sy'n mynd i'r afael â lefelau uchel o ddŵr asid mewn afon yn Sir Gaerfyrddin gael ei gymeradwyo ar draws Cymru, medd asiantaeth afonydd.

Mae Ymddiriedolaeth Afonydd Sir Gaerfyrddin yn poeni na fydd y corff sy'n gyfrifol am yr amgylchedd yn caniatáu iddyn nhw ymestyn eu prosiect calchu.

Maen nhw'n honni ei fod wedi cael effaith ddramatig, gan drawsnewid dalgylch oedd yn methu safonau Ewropeaidd ynglŷn ag ansawdd dwr a niferoedd bywyd gwyllt.

Gohebydd Amgylchedd BBC Cymru, Steffan Messenger sy'n egluro'r sefyllfa.