Dathlu'r pethau positif

Yn ôl y Dr Dylan Jones, Deon Addysg a Chymunedau Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, mae angen dathlu'r pethau positif yn y byd addysg.