Ddoe a heddiw: Ymfudo o Wlad Pwyl

Gyda mewnfudo yn un o bynciau llosg y refferendwm, Wish Gdula o Gellan ger Llanbed sy'n sôn am ymfudiad ei rieni o Wlad Pwyl i Gymru wedi'r Ail Ryfel Byd, yn ogystal â'r mewnfudiad diweddaraf.