Refferendwm Ewrop: Barn ffermwyr

Mewn ychydig wythnosau mi fydd pobl yn penderfynu a ddylai Prydain aros yn rhan o'r Undeb Ewropeaidd neu beidio.

Mae Aled Scourfield wedi bod yn holi dau ffarmwr sydd gyda dwy farn wahanol ynglŷn â'r refferendwm ar gyfer Cymru Fyw.