Refferendwm Ewrop: Barn Cymro sy'n byw yn Norwy

Yn 1994 penderfynodd pobl Norwy bleidleisio i beidio bod yn rhan o'r Undeb Ewropeaidd.

Yw'r meddylfryd wedi newid ers hynny? Beth yw perthynas y cyhoedd gyda'r undeb yno?

Owain Evans sydd wedi bod yn Norwy yn holi rhai o'r Cymry Cymraeg sy'n byw yno.

Mae Iori Roberts wedi byw yn y wlad ers 1977 ac mae'n sôn sut mae pobl Norwy yn teimlo.